Kontakt:

Jaroslav Korbelář
Školská 308
285 06 Sázava
IČO: 64561356
DIČ: CZ6204011682
tel.: 776 129 241
fax: 314 000 923

info@klima-servis.cz

Servis, montáž a kontroly úniků chladících látek 

Pravidelná údržba a kvalitní servis je základem pro bezporuchový provoz jakéhokoliv  technického zařízení.

Co vyžaduje kvalitní servis ?

  • dlouhodobé zkušenosti
  • technické podklady 
  • zajištění náhradních dílů
  • profesionální diagnostické prostředky

servis

Pravidelné servisní prohlídky s měřením provozních hodnot - tlaků a teplot na chladícím okruhu, měřením el. hodnot kompresorů a celková kontrola chladícího zařízení může předejít mnohým následným problémům, jak ve vztahu k vlastímu chladícímu okruhu (poškození kompresoru), tak například i k zajištění technických podmínek pro fungování serveroven.

Každé chladící zařízení s obsahem chladiva větším než 3kg podléhá ze zákona pravidelným kontrolám na únik "regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů". Za provádění těchto kontrol je zodpovědný provozovatel nebo majitel.